Sa kushton bartja e numrit ?

 

 

Ligji parashikon vetëm tarifa të përballueshme, përsa i përket shërbimit të portabilitetit të numrit,

 Operatori dhënës nuk do të faturojë shpenzimet e bartjes të numrit tuaj.

 

 Operatori i zgjedhur, ose operatori marrës, mund të vendosë një tarifë të shpenzimeve të bartjes së numrit për ju, duke parashikuar që këto tarifa të jenë të përballueshme, tarife e cila mund te jete deri ne 600 leke.

 

Çdo operator ka zgjedhur një metodë të mbulimit të këtyre shpenzimeve. Për informacion të mëtejshëm mbi këto metoda mund të vizitoni adresën e internetit të operatorit të zgjedhur.

Vendosni numrin e telefonit