Ku dhe si mund të gjej mbrojtje?

 

Për cdo ankesë në lidhje me portabilitetin e numrit, mund t’i drejtoheni AKEP nëpërmjet emailit, telefonit, letër ose paraqitjes direkte në zyrat e AKEP si më poshte:

email: portabiliteti@akep.al

Tel : +355 4 2250928 (gjatë orarit zyrtar)

Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Tiranë

Vendosni numrin e telefonit