Ku dhe si mund të gjej mbrojtje?

 

Nëse ndeshni pengesa gjatë proçesit të bartjes, AKEP është i gatshëm për ndihmë, nëpërmjet telefonit, adresës së internetit portabiliteti@akep.al ose direkt tek zyrat në adresën :

Rr “Reshit Çollaku”, nr. 43. - Tiranë

Vendosni numrin e telefonit