Ku dhe si mund të gjej më shumë informacion mbi bartjen e numrit?

 

Operatorët mund t’ju sigurojnë juve informacion nëpërmjet:

 

-       Shërbimit të Klientit;

-       Mesazheve të shkruar, sipas kërkesës;

-       Adresave të internetit;

Duke paraqitur, në zyrat e tyre, postera të formularëve për bërjen e kërkesës për bartjen e numrit, si dhe detajet për plotësimin e saj dhe proçedurën e miratimit të saj.

Vendosni numrin e telefonit