AKEP
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Rr.Reshit Collaku, Nr.43, Tirane
Tel : 0035542259571
Fax : 0035542259106
e-mail : info@akep.al
Tirane
Shqiperi


orari: E hene – E enjte 8.00 – 16.30; E premte 8.30 – 14.30


Pergjegjes per marredheniet me publikun
e-mail: pr@akep.al

Vendosni numrin e telefonit